Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba

Informacje o działalności statutowej Stowarzyszenia oraz tekst jednolity Statutu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Skrawek Nieba”

Zarząd Stowarzyszenia “Skrawek Nieba”

Artur Hołubiczko – prezes
Ireneusz Pyzik – v-ce prezes
Wioletta Nowakowska – skarbnik
Beata Sokołowska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Wojciech Gapiński – przewodniczący
Iwona Szczerba – v-ce przewodniczący
Jerzy Kowalik – członek KR

e-mail: poczta@skraweknieba.com.pl

Załącznik do Uchwały nr 5/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” z siedzibą w Częstochowie w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia

Skip to content