Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Barwy częstochowskiego wolontariatu ad 2017

Email Drukuj PDF

Zbliżający się koniec roku 2017 skłania do podsumowań i refleksji także w zakresie pomocy wolontarystycznej. Tą trudną rolę bierze na siebie od 12 lat Stowarzyszenie AGAPE oraz prowadzone przezeń Centrum Wolontariatu. Trudną, albowiem podziękowania należą się wszystkim chętnym, często bezimiennym osobą chcącym podarować drugiemu część siebie; swojego czasu, zainteresowań, umiejętności.

Tegoroczna Gala odbyła się w częstochowskiej filharmonii i odbywała się jak w latach ubiegłych na zasadach konkursu, który wymaga wskazania tych najbardziej zasłużonych co na pewno nie jest łatwym zadaniem. Laureatów wyłoniono w V kategoriach; I. wolontariat do 25rż, II. wolontariat powyżej 25rż, III. koordynator koła wolontariatu, IV. wolontariat grupowy, V. wolontariat międzynarodowy.

Wśród nominowanych w kategorii II był także p. Mirosław Mielczarek doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii im. Jana Długosza. Wolontariusz aktywnie uczestniczący we wszelkich przedsięwzięciach i działaniach organizowanych lub współtworzonych przez nasze Stowarzyszenie (prelekcje profilaktyczne, „Czytanie w bramie”, „Profilaktyka i sport grają fair play”, Akcja Hubertus, Biwak terapeutyczno – rekreacyjny w Olsztynie, Dni samorządu, Przedstawienie świąteczne, Paczka od Mikołaja etc). Mimo obowiązków (praca w całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej) potrafi znaleźć czas na wolontariat m.in. w ośrodkach pracy z młodzieżą w Kaletach czy ośrodku w Krakowie (jako jedyny nasz wolontariusz miał najwyższej rangi przepustkę w czasie wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016r). Bierze udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach - czynny udział w XIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym nt. Rodzina – Demografia – Społeczeństwo, gdzie zaprezentował nowatorskie podejście do badań  funkcjonowania emocjonalnego   i społecznego wychowanków domów dziecka w aspekcie doznawanego sieroctwa społecznego (autorskie narzędzia badawcze). Łączy teorię z praktyką nie bazując tylko na wiedzy książkowej ale na realnej pedagogice, którą zgłębia w ramach studiów doktoranckich.  Wielki entuzjasta rekreacji i sportu w wychowaniu (wyprawy rowerowe z młodzieżą po woj. śląskim, turnieje piłki nożnej, zajęcia z elementami piłki koszykowej). Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadził także w plenerze w czasie obozów organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Doskonale rozumie wagę zajęć sportowych (tu m.in. gier zespołowych) w procesie socjalizacji. Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci uczą się ważnych zachowań np. walki fair play czy  pracy w zespole.  Sport i rekreacja sportowa to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu (którego młodzież ma coraz więcej). To alternatywa  wielu sposobów nieakceptowanych w takim zakresie jak np. siedzenia przed telefonem. Jak zaznacza zajęcia fizyczne kształtują  odporność psychiczną u podopiecznych a stąd umiejętność właściwego radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, których życie naszym dzieciom nie szczędzi. Co bardzo ważne w przypadku pracy z młodzieżą "trudną i zaniedbaną społecznie" Pan Mirosław potrafi umiejętnie rozwiązywać konflikty zaistniałe w grupie, szczególnie widoczne podczas sportów zespołowych takich jak lubiana przez wielu piłka nożna.  Pan Mirosław wie, że traktujemy sport jako formę profilaktyki zachowań niebezpiecznych i ryzykownych, dlatego prowadzone przez niego zajęcia mają charakter terapeutyczny, pomagają w radzeniu sobie ze stresem, rozładowywaniem napięć, negatywnych przeżyć i emocji. W ciągu 17 lat pracy z młodzieżą widzieliśmy wiele osób prowadzących zajęcia sportowe, które kończyły się przedwcześnie wskutek zaistniałych konfliktów, wzajemnych animozji wśród rywalizujących graczy. Panu Mirkowi się to nie zdarzyło.

Uzdolniony artystycznie (p. Mirosław gra jako waltornista w Orkiestrach Dętych) u nas chętnie uczy dzieci gry na keyboardzie. Organizator zajęć terapeutyczno-relaksacyjnych z wykorzystaniem muzyki, która przy okazji pomaga budzić pasje i rozwijać twórczą aktywność podopiecznych świetlicy. Otwiera przed nimi drzwi do wielkiego świata cór Apollina.

Oprócz szeregu umiejętności, wymienionych wyżej, warta podkreślenia naszym zdaniem jest słowność, odpowiedzialność (tu poparta gruntowną wiedzą metodyczną) i wyznawane wartości (z tym obecnie wiele osób ma  niestety problem). Na  panu Mirosławie  można zawsze polegać! Jak na Zawiszy. Gratulujemy!

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 1471229

Kto jest online

Jest 19 gości na stronie

Pomocna Dłoń